02-555-0700

สุดนิยมที่ลมปาก

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 55003
ISBN: 9786167126715
ผู้แต่ง: รศ.สุขุม นวลสกุล
จำนวนหน้า: 145 หน้า
ราคา : ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿120.00
สมาชิกวารสาร: ฿120.00
   

หนังสือเล่มนี้อยู่ในประเภท How To  เป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการพูด ทั้งบนเวทีและนอกเวที
หากคุณต้องการเป็นนักพูดทีวี มีวาจาศิลป์ อย่างที่เขาเรียกกันว่า "ปากเป็นเอก เลขเป็นโท" นั้น
คำแนะนำรวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ อ.สุขุม ท่านกล่าวไว้
หากคุณได้นำไปศึกษาแล้วปรับใช้ให้เหมาะกับบุคลิก ลักษณะ ท่าทาง ธรรมชาติของคุณแล้ว
จักเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณอย่างมากทีเดียว