02-555-0700

เรียนลัดการบริหารจัดการ

รหัสสินค้า : 95542
ISBN: 9789744142566
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿165.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿165.00
สมาชิกวารสาร: ฿156.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

ผู้ที่ฉลาดย่อมเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา  แต่ผู้ที่ฉลาดกว่า ย่อมเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดของผู้อื่นอยู่เสมอ
เรียนลัดการบริหารจัดการ  ผ่านสุดยอดกรณีศึกษาจากหนังสือ  เรียนลัดการบริหารจัดการพร้อมด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที   !  เหมาะสำหรับ  ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร  ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ  ที่ต้องการเสริมสร้างประสบการณ์  และเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารจัดการ