02-555-0700

ตัวอย่าง OKRs Series 2

รหัสสินค้า : 96056
ISBN: 978616477005
ผู้แต่ง: ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
จำนวนหน้า: 120 หน้า
ราคา : ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿143.00
สมาชิกวารสาร: ฿135.00
   

OKRs จะนำมาใช้แทน KPIs จริงหรือไม่ OKRs จะสร้าง Engagement ให้กับพนักงานได้อย่างไร ฯลฯ

OKRs มีแนวคิดและขั้นตอนทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ