02-555-0700

30 กลยุทธ์ HR และ OKRs ที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่

รหัสสินค้า : 96062
ผู้แต่ง: ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
จำนวนหน้า: 272 หน้า
ราคา : ฿230.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿230.00
สมาชิกวารสาร: ฿219.00