02-555-0700

Conversation-Feedback-Recognition (CFR)

รหัสสินค้า : 96065
ISBN: 9786164770188
ผู้แต่ง: ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ราคา : ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿220.00
สมาชิกวารสาร: ฿209.00
   

กลไกขับเคลื่อน ให้การบริหารผลงานบรรลุผลสำเร็จ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดและกระบวนการทำ CFR ที่ประกอบด้วยการสนทนา การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการยกย่องไว้อย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้พัฒนาทีมงานและตนเองได้จริง