02-555-0700

เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 25903
ISBN: 9786163021106
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 594 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿523.00
สมาชิกวารสาร: ฿500.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

“เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้านภาษีอากร” ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นแนวทางให้ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ในกิจการได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำตามประมวลรัษฎากรในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง พร้อมตัวอย่างในการเขียนในบางประเด็นที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี คู่มือปฏิบัติงานนี้อาจยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการปฏิบัติของแต่ละกิจการ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ออกใหม่ในอนาคตด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักบัญชีมีแนวทางในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานได้ชัดเจนขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
 
*เทคนิคและแนวคิดในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
*เทคนิคการเขียนผังการทำงานด้านบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญ
*กระบวนการจัดทำ “คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร”
*ตัวอย่าง เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้านภาษีอากร