02-555-0700

เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26007
ISBN: 9786163021250
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 1072 หน้า
ราคา : ฿1,000.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿950.00
สมาชิกวารสาร: ฿900.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

หนังสือ "เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ (Tax planning strategy : VAT)"
อธิบายถึงหลักเกณฑ์การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ  เพื่อไม่ให้กิจการเสียเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
 
เนื้อหาในเล่ม :
 • - การวางแผนภาษีธุรกิจที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • - การวางแผนภาษีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและการบันทึกบัญชี
 • - การวางแผนภาษีการจดทะเบียนและการยื่นแบบ
 • - การวางแผนภาษีความรับผิดในการเสียภาษีและฐานภาษี
 • - การวางแผนภาษีใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้
 • - การวางแผนภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • - การวางแผนภาษีซื้อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • - การวางแผนภาษีการส่งเสริมการขาย
 • - บทกำหนดโทษ การคำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
 • - การวางแผนภาษีการรขายสินค้าและให้บริการร้อยละ 0
 • - แนวปฏิบัติในการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะกรณี
รับชมคลิปวีดีโอแนะนำหนังสือ โดย อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร