02-555-0700

140 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26104
ISBN: 9786163021403
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 792 หน้า
ราคา : ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿570.00
สมาชิกวารสาร: ฿540.00
   

ปัญหาการให้สวัสดิการแก่พนักงานมักมีข้อถกเถียงกันเสมอว่า ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการหรือไม่ ถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร และต้องเสียภาษีขายอีกหรือไม่ ...สารพันปัญหาการให้สวัสดิการพนักงานอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้ ให้อย่างไรจึงจะไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน...หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมปรับปรุงกฎหมายใหม่ทั้งหมด 140 ประเด็นสวัสดิการพนักงานพร้อมการวางแผนภาษี และประเด็นการบันทึกบัญชีสวัสดิการพนักงาน และ “ผลประโยชน์พนักงาน” ตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรอีกด้วย