02-555-0700

ประมวลรัษฎากร ปี 2561

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36101
ISBN: 978-616-816-3
ผู้แต่ง: บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
จำนวนหน้า: 1388 หน้า
ราคา : ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿350.00
สมาชิกวารสาร: ฿350.00
   

 

SALE!

 

ประมวลรัษฎากร ปี 2561

 

ลดเหลือ 350 บาท ส่งลงทะเบียนฟรี

 

เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ซึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาให้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี หนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี ซึ่งเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้นๆ

 สั่งซื้อได้ตามช่องทาง ดังนี้

1.www.dharmnitibook.com

2.email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.Line@dharmnitibook

 

 

TAG : ภาษีอากร