02-555-0700

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 2)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26202
ISBN: 9786163021649
ผู้แต่ง: ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 460 หน้า
ราคา : ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿360.00
สมาชิกวารสาร: ฿340.00
   

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายภาษีอากร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อความสะดวกในการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร ตลอดจนความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักกฎหมาย นักบัญชี และนักบัญชีภาษีอากร