02-555-0700

150 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน *** เปิดจองหนังสือ ***

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26207
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿500.00
สมาชิกวารสาร: ฿500.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

 

***เปิดจองหนังสือ***

 150 สวัสดิการ การวางแผนภาษีฯ ผลประโยชน์พนักงาน

 

 ราคาปก 600 บาท

 ***จองวันนี้ 500 บาท***

 จัดส่งฟรีแบบลงทะเบียน

 

ปัญหาการให้สวัสดิการแก่พนักงานมักมีข้อถกเถียงกันเสมอว่า ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการหรือไม่ ถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร และต้องเสียภาษีขายอีกหรือไม่ ...สารพันปัญหาการให้สวัสดิการพนักงานอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้ ให้อย่างไรจึงจะไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน...

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมปรับปรุงกฎหมายใหม่ไว้มากถึง 150 ประเด็น ตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร อาทิ...

-สวัสดิการพนักงานพร้อมการวางแผนภาษี

-การบันทึกบัญชีสวัสดิการพนักงาน

-ผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนท้ายเล่มได้สรุปสวัสดิการต่างๆ กับผลประโยชน์ทางภาษี แยกเป็นส่วนของนายจ้าง และลูกจ้างให้เข้าใจโดยง่าย ในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบ