02-555-0700

เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม ให้ถือเป็นรายจ่ายได้

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 26302
ISBN: 9786163021892
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 708 หน้า
ราคา : ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿665.00
สมาชิกวารสาร: ฿595.00
   

เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม ให้ถือเป็นรายจ่ายได้-พิมพ์ครั้งที่-2
 

รายจ่ายต้องห้ามมักจะเกิดขึ้นกับทุกกิจการ เช่น

  • รายจ่ายส่วนตัว
  • การให้โดยเสน่หา
  • รายจ่ายการกุศล
  • รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
  • ฯลฯ

เล่มมีคำตอบ! เทคนิคการจัดทำ “รายจ่ายต้องห้าม” ที่จะทำให้กิจการประหยัดภาษีได้มาก

หน้าที่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องแสดงรายได้และรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดให้ถือเป็นรายจ่ายได้ และรายจ่ายใดที่กฎหมายมีข้อห้ามไว้ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกาจในรอบระยะเวลาการบัญชี นั่นคือ "กำไรสุทธิ" มาคำนวณเงินได้นิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้นิติบุคคลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  การคำนวณภาษี ณ วันสิ้นรอบบัญชีให้ถูกต้องได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ "เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้" เล่มนี้ได้บอกเคล็ดลับต่างๆ ที่คุณต้องรู้ก่อนใคร....
 
การคำนวณและลงบันทึกรายได้และรายจ่าย
แนะวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (รายการบวกกลับและหักออก) ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
รายจ่ายต้องห้ามในประมวลรัษฎากรที่สำคัญมีหลักเกณฑ์อย่างไร
วิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
รายจ่ายต้องห้ามตามมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่าง
 
 
ซื้อหนังสือ เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม ให้ถือเป็นรายจ่ายได้-พิมพ์ครั้งที่-2