02-555-0700

สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล *สั่งจอง

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26303
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถุียร
จำนวนหน้า: 1104 หน้า
ราคา : ฿900.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿850.00
สมาชิกวารสาร: ฿850.00
   

** PRE ORDER **

สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

จากราคาปก 900 บาท สั่งจองวันนี้-20 ก.ค.63

ราคาพิเศษ 850 บาท ส่งฟรี

 

หนังสือรวมเทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการป้องกันภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบบัญชีจะต้องมีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการนำรายได้มาหักออกจากค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีด้วยเกณฑ์สิทธิ์ ..

ปัญหาการนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี รายได้ที่ยกเว้นภาษี รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมถึงประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ และถูกประเมิน...

 

สั่งจองหนังสือ...ได้ที่ Dharmniti Book STORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.dharmnitibook.com , LINE  @dharmnitibook 

**สินค้ากำลังดำเนินการจัดพิมพ์ จัดส่งประมาณ 25 ก.ค.63 ตามลำดับการสั่งจอง