02-555-0700

วิเคราะห์ เจาะลึก ภาษีอากรจากการส่งเสริมการขาย

รหัสสินค้า : 92801
ISBN: 9786165726832
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 451 หน้า
ราคา : ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿500.00
สมาชิกวารสาร: ฿480.00
   

วิเคราะห์ เจาะลึก ภาษีอากรจากการส่งเสริมการขาย

     การประกอบธุรกิจย่อมมีการหากำไรและการแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งขัน เพื่อหารายได้หรือกำไรให้กิจการ

ฝ่ายการตลาดจึงมีหน้าที่ในการวางแผนการตลาดที่จะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการให้มากที่สุด

     ซึ่งก่อให้เกิดกำไรสูงสุดตามเป้าหมายที่ทางการตลาดได้วางนโยบายไว้ การส่งเสริมการขายจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ

ที่ช่วยในการผลักดันกระตุ้นให้ลูกค้ามีความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการ ตามที่ฝ่ายการตลาดได้กำหนดกลยุทธ์การส่งเสริม

การขาย ที่นำมาใช้ในแต่ละวิธีมักจะมีผลกระทบต่อ การจัดทำบัญชีและการเสียภาษีอากร ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์อยู่เสมอ