02-555-0700

ประเด็นภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26403
ISBN: 9786163022202
ผู้แต่ง: ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 304 หน้า
ราคา : ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿300.00
สมาชิกวารสาร: ฿270.00
   

ภาษีในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การทำสัญญา การซื้อ การขาย ไปจนถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในกิจการ

ที่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มักจะเสียภาษีไม่ถูกต้อง และมีข้อพิพากกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี เช่น กรมสรรพากรอยู่เสมอ

ผู้เขียนได้รวบรวม ประเด็นภาษีที่เกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และข้อยุติของประเด็นพร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนว

ทางให้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เสียภาษีได้ถูกต้อง ช่วยลดข้อพิพาทกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี และทำให้กิจการประหยัดภาษีอีกด้วย