02-555-0700

ประมวลรัษฎากร ปี 2565

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 36501
ISBN: 9786168163108
ผู้แต่ง: บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
จำนวนหน้า: 1476 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿550.00
สมาชิกวารสาร: ฿495.00
   

 

ประมวลรัษฎากร...หนังสือที่รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้เพิ่มเติมในภายหลัง เช่นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่าง ๆ รวมกฎหมายภาษีสรรพากรเพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วน เป็นคัมภีร์เรื่องภาษีที่ต้องมีติดตู้หนังสือไว้ ไม่เฉพาะวงการนักวิชาชีพที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น  เจ้าหน้าที่สรรพากร ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นักบัญชี คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน แต่ยังเหมาะกับนักธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ต้องการรู้ลึก รู้จริง 'เรื่องภาษี' ควรอ่านและทำความเข้าใจเพื่อแต้มต่อในการทำงานและธุรกิจ

Update และรวบรวมกฎหมายที่ประกาศใหม่ทั้งหมดจนสมบูรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

 

ภายในชุดประกอบด้วย :

หนังสือ ‘ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2565 (เล่ม 1)

♦ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

♦ กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร

♦ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

♦ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์

♦ จำนวน 1,178 หน้า l ราคาเล่มละ 400 บาท

 

หนังสือ ‘ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2565 (เล่ม 2)

♦ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.

♦ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย ภาษีอากร

♦ จำนวน 298 หน้า l ราคาเล่มละ 150 บาท

 

สินค้าแพคเป็นชุดซีลด้วยพลาสติก จำหน่ายราคาชุดละ 550 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#dharmniti #dharmnitibook #ประมวลรัษฎากร #ภาษี #บัญชี #account #tax #law

#ขายหนังสือกฎหมาย #หนังสือกฎหมาย #กฎหมาย #เนติบัณฑิต #ประมวลกฎหมาย #ปวิอ. #สอบเนติ #หนังสือเนติ

#นิติศาสตร์ #ประมวลวิอาญา #ประมวลกฎหมาย #แนะนำหนังสือกฎหมาย #ซื้อหนังสือกฎหมาย  #ประมวลรัษฎากร #ภาษีอากร #ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ #ธรรมนิติ