02-555-0700

สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36 ภาษีเกี่ยวกับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 3

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26504
ISBN: 9786163022660
ผู้แต่ง: ชุมพร เสนไสย
จำนวนหน้า: 560 หน้า
ราคา : ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿500.00
สมาชิกวารสาร: ฿450.00
   

สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36 ภาษีเกี่ยวกับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ  พิมพ์ครั้งที่ 3

การจ่ายเงินให้กับบุคคลต่างประเทศ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดา มักมีปัญหาสำหรับผู้จ่ายเงินอยู่เสมอว่า จะต้องหักภาษีและนำส่งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรอย่างไร?  วิเคราะห์ปัญหาในการจ่ายเงินกรณีต่างๆ ว่ามีภาระที่ต้องนำส่งภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.54 และแบบ ภ.พ.36 หรือไม่ อย่างไร ตามแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรและตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ช่วยให้ผู้จ่ายเงินได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติ อีกทั้งลดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน