02-555-0700

สินค้าราคาพิเศษ

แสดงรูปแบบ :
Recruitment &Selection Matter

หนังสือ Recruitment &Selection Matter (สารพันเรื่องสรรหาและคัดเลือกบุคล..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿110.00
สมาชิกวารสาร   ฿110.00
Transfer Pricing คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากร

พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿150.00
Update ใบกำกับภาษี e-Tax invoice...

"Update ใบกำกับภาษี e-Tax invoice e-Tax Invoice, e-Receipt และ e-Tax Invoic..

ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿330.00
สมาชิกวารสาร   ฿330.00
ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)

ผู้นำที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่พร้อม เป็นผู้มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีความคิด..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿90.00
สมาชิกวารสาร   ฿90.00
คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR

คู่มือสอบ TAX AUDITOR (พิมพ์ครั้งที่ 15) เสริมความมั่นใจ เหมือนมีติว..

ราคา   ฿790.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿470.00
สมาชิกวารสาร   ฿470.00
งบกระแสเงินสดและวิเคราะห์งบฯ

หน้าที่อย่างหนึ่งของนักบัญชีก็คือ “การจัดทำงบกระแสเงินสด” เพื่อแสดงให้กิจกา..

ราคา   ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿480.00
สมาชิกวารสาร   ฿480.00
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนต่อการทำบัญชีและภาษี

คู่มือในการทำบัญชีและภาษีของธุรกิจที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่มีหลักเกณฑ์..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿150.00
พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

จากประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล และการได้โอกาสไปบรรยายตามองค์กร..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿70.00
สมาชิกวารสาร   ฿70.00
ศักยภาพครบวงจร การพัฒนางานธุรการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

ศักยภาพของสายงานธุรการที่เป็นสายงานสนับสนุนที่อยู่ด่านหน้าขององค์กรมีความสํ..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿70.00
สมาชิกวารสาร   ฿70.00
เจาะลึกการแก้ไข เอกสารรับ-จ่ายเงิน อย่างเหนือชั้นให้สรรพากรยอมรับ

รวบรวมตัวอย่างและแนวปฏิบัติให้ระบบเอกสารรายรับ รายจ่าย และเอกสารทางภาษีอากร..

ราคา   ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿420.00
สมาชิกวารสาร   ฿420.00
เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร

“เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้านภาษีอากร” ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นแนวทางให้ฝ..

ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿330.00
สมาชิกวารสาร   ฿330.00
เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี การจัดระบบการควบคุมภายในการออกแบ..

ราคา   ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿420.00
สมาชิกวารสาร   ฿420.00
บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชีฯ

หนังสือ “บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่..

ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿330.00
สมาชิกวารสาร   ฿330.00