02-555-0700

บัญชี-การเงิน

บัญชี-การเงิน


แสดงรูปแบบ :
แบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 1

รายละเอียดหนังสือ  2022 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING..

ราคา   ฿580.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿580.00
สมาชิกวารสาร   ฿550.00
แบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 2

แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ประกอบด้วยโจทย์ปรนัยกว่า 1000 ข้อ ครอบคลุ..

ราคา   ฿580.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿580.00
สมาชิกวารสาร   ฿550.00
เรื่องเงินเรื่องง่าย

เรื่องเงินเรื่องง่ายจะจัดการอย่างไรกับเงินในตอนนี้ ให้เรามีความมั่งคั่งที่ย..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿170.00