02-555-0700

โปรโมชั่น

Promotion


แสดงรูปแบบ :
HR งานบุคคล

..

ราคา   ฿1,290.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,090.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,090.00
ชุดคู่มือVAT

หากกิจการของคุณจดทะเบียน VAT แล้ว หรือกำลังตัดสินใจจะเข้าระบบ VAT มาวาง..

ราคา   ฿1,450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,100.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,100.00
ชุดสารพันปัญหาภาษี

..

ราคา   ฿910.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿800.00
สมาชิกวารสาร   ฿800.00
แพ็คคู่ประมวลรัษฎากร+คำอธิบาย

..

ราคา   ฿2,250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿2,150.00
สมาชิกวารสาร   ฿2,150.00
แพ็คคู่ประมวลรัษฎากรปี 2562

..

ราคา   ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿600.00
สมาชิกวารสาร   ฿600.00