02-555-0700

การบริหาร

การบริหาร

การบริหาร


แสดงรูปแบบ :
108 สัญญาธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 7)

‘สัญญาธุรกิจ‘ ที่รัดกุมจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป และลดความเสี่ยงในการเกิดข..

ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿450.00
30 กลยุทธ์ HR และ OKRs ที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่

..

ราคา   ฿230.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿230.00
สมาชิกวารสาร   ฿219.00
Competency Conversation คำถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน

แนวทางและเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการตั้งคำถาม โดยเน้นคำถามฉุกคิด (P..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿200.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
Conversation-Feedback-Recognition (CFR)

กลไกขับเคลื่อน ให้การบริหารผลงานบรรลุผลสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิ..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿220.00
สมาชิกวารสาร   ฿209.00
Guide book ลงทุนรวยใน AEC

..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
Human Capital การวัดทุนมนุษย์ ให้ “ตรงใจ” องค์การ : Human Capit

จุดกำเนิดทุนมนุษย์ ทำไมองค์การต้องประเมินทุนมนุษย์ แนวคิดการวัดทุนมนุษย์ ..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿143.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
OKRs For Leader เครื่องมือสำหรับบริหารคนและองค์กร

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์ของหัวหน้างาน สำหรับบริหารคน และองค์กร O..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿238.00
OKRs เครื่องมือบริหารผลงาน ได้ใจและได้งาน

OKRs จะนำมาใช้แทน KPIs จริงหรือไม่ OKRs จะสร้าง Engagement ให้กับพนักงานได้..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ

หนังสือที่ถอดประสบการณ์กว่า 40 ปี ในฐานะนักปฏิบัติและวิทยากรของปรมาจารย์ด้า..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿152.00
การโค้ช เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 : วางเสาเข็มเรื่องการโค้ช ..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿115.00
สมาชิกวารสาร   ฿110.00
คู่มือหัวหน้างาน บริหารให้ถูกกฎหมายและได้ใจลูกน้อง

..

ราคา   ฿140.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿140.00
สมาชิกวารสาร   ฿133.00
จ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

บอกถึงการว่าจ้างพนักงาน ตั้งแต่การรับเข้าทำงาน การจัดการดูแลพนักงานในระหว่า..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿143.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
ซวยจนรู้ สู้จนรวย (Going from Poor to be Rich!)

ซวยจนรู้ สู้จนรวย (Going from Poor to be Rich!)  ถึงจะจนในวันนี้ แต่ก็สามาร..

ราคา   ฿199.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿199.00
สมาชิกวารสาร   ฿190.00
ตัวอย่าง สูตรเด็ด เคล็ดลับ การบริหารคน สำหรับผู้บริหารมืออาชีพ

สารบัญ บทที่ 1 ภาพรวมการบริหารงานบุคคล บทที่ 2 ทำไมต้องบริหารคนประสงค์สิ่..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลู..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
ปรับเงินเดือนประจำปีอย่างไรให้พนักงานและองค์กร Happy

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งจากการทำงานและ..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿200.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00