02-555-0700

การบริหาร

การบริหาร

การบริหาร


แสดงรูปแบบ :
Competency Conversation คำถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน

แนวทางและเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการตั้งคำถาม โดยเน้นคำถามฉุกคิด (P..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
Conversation-Feedback-Recognition (CFR)

กลไกขับเคลื่อน ให้การบริหารผลงานบรรลุผลสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
Guide book ลงทุนรวยใน AEC

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
Human Capital การวัดทุนมนุษย์ ให้ “ตรงใจ” องค์การ : Human Capit

จุดกำเนิดทุนมนุษย์ ทำไมองค์การต้องประเมินทุนมนุษย์ แนวคิดการวัดทุนมนุษย์ ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
OKRs For Leader เครื่องมือสำหรับบริหารคนและองค์กร

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์ของหัวหน้างาน สำหรับบริหารคน และองค์กร O..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
OKRs เครื่องมือบริหารผลงาน ได้ใจและได้งาน

OKRs จะนำมาใช้แทน KPIs จริงหรือไม่ OKRs จะสร้าง Engagement ให้กับพนักงานได้..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การออกแบบ & การนำไปใช้ แบบฟอร์มประเมินผลงาน

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียน มุ่งหวังที่จะให้ผู้อ่านมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้ลึก..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การโค้ช เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 : วางเสาเข็มเรื่องการโค้ช ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คู่มือหัวหน้างาน บริหารให้ถูกกฎหมายและได้ใจลูกน้อง

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
จ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

บอกถึงการว่าจ้างพนักงาน ตั้งแต่การรับเข้าทำงาน การจัดการดูแลพนักงานในระหว่า..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ซวยจนรู้ สู้จนรวย (Going from Poor to be Rich!)

ซวยจนรู้ สู้จนรวย (Going from Poor to be Rich!)  ถึงจะจนในวันนี้ แต่ก็สามาร..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ตัวอย่าง สูตรเด็ด เคล็ดลับ การบริหารคน สำหรับผู้บริหารมืออาชีพ

สารบัญ บทที่ 1 ภาพรวมการบริหารงานบุคคล บทที่ 2 ทำไมต้องบริหารคนประสงค์สิ่..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลู..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ปรับเงินเดือนประจำปีอย่างไรให้พนักงานและองค์กร Happy

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งจากการทำงานและ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ยิ้มสู้งาน

ยิ้มสู้งาน ศิลปะการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
วิธีปรับค่าจ้างตามผลกระทบ

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร