02-555-0700

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์


แสดงรูปแบบ :
10 ทักษะสู่สุดยอดหัวหน้างาน ที่เจ้านายรักและลูกน้องยอมรับ

จะออกรบยังต้องมีอาวุธ นับประสาอะไรกับการบริหารคนที่ต้องมีทั้ง ศาสตร์ และ ศิ..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿143.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
108-คำถาม-คำตอบ-คำแนะนำ-ในการทำงานกับคน-ล-2

..

ราคา   ฿230.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿220.00
สมาชิกวารสาร   ฿210.00
Career Development in Practice

เสนอวิธีการยกระดับความ สามารถของพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่าจ..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿240.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
HR DICTIONARY

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับ บุคคลที่ปฏิบัติงานในสายงานบุคคลและผู้บริหารท..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
HR FORM & REPORTS

HR FORM & REPORTS (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง)   แบบฟอร์มและรายงานใ..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿170.00
HR How to Season 2

HR How to Season 2 เรื่องราวและประสบการรณ์ทำงานของผู้แต่งที่มีมากมาย จนต้อ..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿143.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
HR กับปัญหา OT

..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿115.00
สมาชิกวารสาร   ฿108.00
HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน

หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์สำหรับ "เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์" ใช..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿143.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

เนื้อหาในเล่ม : - ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์การต้องทำอย่างไร - เทคนิคการจัดท..

ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿240.00
สมาชิกวารสาร   ฿255.00
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพื้นฐาน 70:20:10 Learning Model

หนังสือ เล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอก็คือ 70:20:10 Learning Model ซึ่งแนวคิดดัง..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿170.00
การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังฯ

ข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมมาจากประสบการณ์จริง ..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿115.00
สมาชิกวารสาร   ฿110.00
การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4

หนังสือเล่มนี้ มุ่งที่จะช่วยเจ้าหน้าที่บุคคลให้สามารถสร้างแบบทดสอบได้โดยไม่..

ราคา   ฿380.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿360.00
สมาชิกวารสาร   ฿342.00
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฉบับพิเศษ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นเอกสารสำคัญ ๏ ที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
คัมภีร์ HR

สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการและนักบริหารทรัพยากรบุคคล การเริ่มต้นรับสมัคร..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿238.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้ภายใน 120 วัน

ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริ..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿152.00
สมาชิกวารสาร   ฿144.00
ตัวอย่างการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ

หนังสือ ตัวอย่างคดีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ ได้รวบรวมตัวอย่างการตีความในแ..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿155.00