02-555-0700

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์


แสดงรูปแบบ :
101 HR Tools for Success

หนังสือที่รวบรวมเครื่องมือสำคัญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การต่าง ๆ น..

ราคา   ฿340.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿340.00
สมาชิกวารสาร   ฿323.00
108-คำถาม-คำตอบ-คำแนะนำ-ในการทำงานกับคน-ล-2

..

ราคา   ฿230.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿220.00
สมาชิกวารสาร   ฿210.00
Competency Conversation คำถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน

แนวทางและเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการตั้งคำถาม โดยเน้นคำถามฉุกคิด (P..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿200.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
HR DICTIONARY

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับ บุคคลที่ปฏิบัติงานในสายงานบุคคลและผู้บริหารท..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
HR How to Season 2

HR How to Season 2 เรื่องราวและประสบการณ์ทำงานของผู้แต่งที่มีมากมาย จนต้อง..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿120.00
สมาชิกวารสาร   ฿120.00
HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน

หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์สำหรับ "เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์" ใช..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿120.00
สมาชิกวารสาร   ฿120.00
OKRs For Leader เครื่องมือสำหรับบริหารคนและองค์กร

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์ของหัวหน้างาน สำหรับบริหารคน และองค์กร O..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿238.00
การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงานและการควบคุมระบบงาน HR

หนังสือ การจัดทำสถิติข้อมูล การรายงานและการควบคุมระบบงาน HR ได้อธิบายให้เห็..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿200.00
สมาชิกวารสาร   ฿190.00
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

เนื้อหาในเล่ม : - ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์การต้องทำอย่างไร - เทคนิคการจัดท..

ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿255.00
สมาชิกวารสาร   ฿240.00
การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ

หนังสือที่ถอดประสบการณ์กว่า 40 ปี ในฐานะนักปฏิบัติและวิทยากรของปรมาจารย์ด้า..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿152.00
การพัฒนาคนเพิ่มผลงานด้วย Easy IDP แบบง่าย..ใช้ได้ผลจริง

หนังสือ การพัฒนาคนเพิ่มผลงานด้วย Easy IDP แบบง่าย..ใช้ได้ผลจริง เล่มนี้ จะช..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4

หนังสือเล่มนี้ มุ่งที่จะช่วยเจ้าหน้าที่บุคคลให้สามารถสร้างแบบทดสอบได้โดยไม่..

ราคา   ฿380.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿360.00
สมาชิกวารสาร   ฿340.00
การออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล

ขั้นตอนและวิธีการออกแบบโครงสร้างในรูปแบบต่าง ๆ และการทบทวนโครงสร้างองค์กรให..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿143.00
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลู..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปี

ตัวอย่าง ใบประเมินผลงานประจำปี บนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน   หนังสือเล่มนี..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿150.00
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR เล่ม 2

รวบรวมคำถาม-คำตอบในการบริหารงานบุคคลมาไว้ 60 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรั..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿145.00