02-555-0700

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ


แสดงรูปแบบ :
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1) ทำความเข้าใจกับ PDPA การบร..

ราคา   ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿300.00
สมาชิกวารสาร   ฿270.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2564 ***สั่งจอง***

เปิดจอง ประมวลรัษฎากร ปี 2564 ในราคาพิเศษ ก่อนใคร ราคาจอง 500 บาท จัดส่ง..

ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿500.00
วิธีปฏิบัติเลิกจ้างทุกประเภท

..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿225.00
สมาชิกวารสาร   ฿215.00
108 สัญญาธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

:: รายละเอียดหนังสือ  ‘สัญญาธุรกิจ‘ ที่รัดกุมจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่..

ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿450.00
สมาชิกวารสาร   ฿425.00
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม  2563 โดย รองศาสตราจา..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿333.00
กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿600.00
สมาชิกวารสาร   ฿570.00
กฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศ บทคัดย่อ/สารบัญ ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห..

ราคา   ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿620.00
กฎหมายระหว่างประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 3

กฎหมายระหว่างประเทศ   โดย รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์      จารีตประเพ..

ราคา   ฿420.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿420.00
สมาชิกวารสาร   ฿380.00
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2562 โดย รองศาส..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿450.00
สมาชิกวารสาร   ฿405.00
กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและ คําพิพากษาศาลฎีกา เขียนข..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿225.00
สมาชิกวารสาร   ฿215.00
กฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿165.00
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿600.00
สมาชิกวารสาร   ฿570.00
กฏหมายแรงงาน 2563

รวบรวมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและล..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿120.00
สมาชิกวารสาร   ฿115.00
การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)

การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น) วิธีการศึกษากฎหมาย..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿170.00
สมาชิกวารสาร   ฿155.00
คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 เหมาะสำหรับ ทนายความ-เจ้าขอ..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿220.00
สมาชิกวารสาร   ฿195.00