02-555-0700

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ


แสดงรูปแบบ :
ประมวลรัษฎากร ปี 2565 (สั่งจอง)

เปิดจองหนังสือ " ประมวลรัษฎากร ปี 2565 " ราคาพิเศษ วันนี้-30 พ.ย.64 ราคาป..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10)

  กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal) อธ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายบัญชีภาษีอากร

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายภาษีอากร

สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรม..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายมหาชน

สารบัญ บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน บทที่ 2 การแบ่ง..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศ บทคัดย่อ/สารบัญ ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและ คําพิพากษาศาลฎีกา เขียนข..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป บทคัดย่อ/สารบาญ – ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป – เค้าโครง..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายแรงงาน 2563

รวบรวมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและล..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายแรงงาน 2564

ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)

การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น) วิธีการศึกษากฎหมาย..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 เหมาะสำหรับ ทนายความ-เจ้าขอ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คดีหุ้นส่วนและบริษัท

เนื้อหาประกอบด้วย • แผนภูมิย่อยข้อกฎหมายและคำอธิบายข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ห..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คดีแรงงาน

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คำอธิบายกฎหมาย ว่าด้วย อาคารชุด

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร