02-555-0700

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ


แสดงรูปแบบ :
ประมวลรัษฎากร ปี 2564

คู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับทุกกิจการ รวบรวมกฎหมา..

ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿450.00
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม  2563 โดย รองศาสตราจา..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿333.00
กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿600.00
สมาชิกวารสาร   ฿570.00
กฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศ บทคัดย่อ/สารบัญ ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห..

ราคา   ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿620.00
กฎหมายระหว่างประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 3

กฎหมายระหว่างประเทศ   โดย รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์      จารีตประเพ..

ราคา   ฿420.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿420.00
สมาชิกวารสาร   ฿380.00
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2562 โดย รองศาส..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿450.00
สมาชิกวารสาร   ฿405.00
กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและ คําพิพากษาศาลฎีกา เขียนข..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿200.00
สมาชิกวารสาร   ฿200.00
กฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿165.00
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿600.00
สมาชิกวารสาร   ฿570.00
กฎหมายแรงงาน 2563

รวบรวมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและล..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿333.00
สมาชิกวารสาร   ฿298.00
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿120.00
สมาชิกวารสาร   ฿115.00
การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)

การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น) วิธีการศึกษากฎหมาย..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿170.00
สมาชิกวารสาร   ฿155.00
คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 เหมาะสำหรับ ทนายความ-เจ้าขอ..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿220.00
สมาชิกวารสาร   ฿195.00
คดีหุ้นส่วนและบริษัท

เนื้อหาประกอบด้วย • แผนภูมิย่อยข้อกฎหมายและคำอธิบายข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ห..

ราคา   ฿440.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿440.00
สมาชิกวารสาร   ฿396.00
คดีแรงงาน

..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿600.00
สมาชิกวารสาร   ฿540.00
คำอธิบาย กฎหมายที่ดิน พิมพ์ครั้งที่ 8

คำอธิบาย กฎหมายที่ดิน พิมพ์ครั้งที่ 8 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิ..

ราคา   ฿460.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿460.00
สมาชิกวารสาร   ฿415.00