02-555-0700

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ


แสดงรูปแบบ :
ประมวลรัษฎากร ปี 2565 (สั่งจอง)

เปิดจองหนังสือ " ประมวลรัษฎากร ปี 2565 "  วันนี้ - 31 ม.ค.65 ราคา 550 บา..

ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿550.00
สมาชิกวารสาร   ฿550.00
กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10)

  กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal) อธ..

ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿270.00
สมาชิกวารสาร   ฿243.00
150 คำถาม-คำตอบ PDPA

150 คำถาม-คำตอบ PDPA รวมประเด็นน่ารู้เกี่ยวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แ..

ราคา   ฿429.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿429.00
สมาชิกวารสาร   ฿408.00
กฎหมายบัญชีภาษีอากร

..

ราคา   ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿300.00
สมาชิกวารสาร   ฿285.00
กฎหมายภาษีอากร

สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรม..

ราคา   ฿360.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿360.00
สมาชิกวารสาร   ฿342.00
กฎหมายมหาชน

สารบัญ บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน บทที่ 2 การแบ่ง..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿170.00
กฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศ บทคัดย่อ/สารบัญ ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห..

ราคา   ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿620.00
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป บทคัดย่อ/สารบาญ – ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป – เค้าโครง..

ราคา   ฿280.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿280.00
สมาชิกวารสาร   ฿265.00
กฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿165.00
กฎหมายแรงงาน 2563

รวบรวมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและล..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿333.00
สมาชิกวารสาร   ฿298.00
กฎหมายแรงงาน 2564

ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
กฎหมายแรงงานกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 9)

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal)   หนั..

ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿245.00
สมาชิกวารสาร   ฿230.00
ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ฉบับเข้าใจง่าย

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำตัวอย่างปัญหาและคดีแรงงานมาจัดแบ่งเป็นเรี่องๆ มี..

ราคา   ฿330.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿313.00
สมาชิกวารสาร   ฿297.00
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1) ทำความเข้าใจกับ PDPA การบร..

ราคา   ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿285.00
สมาชิกวารสาร   ฿255.00
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ หลักทั่วไป บรรพ ๒ หนี้ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา..

ราคา   ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿300.00
สมาชิกวารสาร   ฿285.00
รวมฎีกาด้านแรงงานที่น่าสนใจ

..

ราคา   ฿100.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿100.00
สมาชิกวารสาร   ฿95.00