02-555-0700

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ


แสดงรูปแบบ :
คำอธิบายกฎหมาย ว่าด้วย อาคารชุด

..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿162.00
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล

หนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทั้งเรื่องของบุคคลธรร..

ราคา   ฿360.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿360.00
สมาชิกวารสาร   ฿324.00
คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด (COVID-19)

..

ราคา   ฿110.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿110.00
สมาชิกวารสาร   ฿105.00
ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ฉบับเข้าใจง่าย

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำตัวอย่างปัญหาและคดีแรงงานมาจัดแบ่งเป็นเรี่องๆ มี..

ราคา   ฿330.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿313.00
สมาชิกวารสาร   ฿297.00
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1) ทำความเข้าใจกับ PDPA การบร..

ราคา   ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿285.00
สมาชิกวารสาร   ฿255.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2563

คู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับทุกกิจการ นำเสนอภาษีอาก..

ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿475.00
สมาชิกวารสาร   ฿425.00
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ 3

..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿170.00
รวมฎีกาด้านแรงงานที่น่าสนใจ

..

ราคา   ฿100.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿100.00
สมาชิกวารสาร   ฿95.00
ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ (ครั้งที่ 7)

การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
แบบและวิธีการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ

..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿450.00
สมาชิกวารสาร   ฿405.00
แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน ( แถม CD)

หนังสือเล่มนี้  มีข้อมูลที่เสริมกรอบงานด้านการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย ให้ก..

ราคา   ฿390.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿390.00
สมาชิกวารสาร   ฿370.00
แพคเกจหนังสือสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

แพคเกจหนังสือสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์คู่มือการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุ..

ราคา   ฿5,130.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿3,999.00
สมาชิกวารสาร   ฿3,199.00