02-555-0700

เรื่องเงินเรื่องง่าย

รหัสสินค้า : 92004
ISBN: 978-616-236-6
ผู้แต่ง: ต่อทอง ทองหล่อ
จำนวนหน้า: ปกอ่อน หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿180.00
สมาชิกวารสาร: ฿170.00
   

เรื่องเงินเรื่องง่าย
จะจัดการอย่างไรกับเงินในตอนนี้ ให้เรามีความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในอนาคต เรื่องเงินไม่เคยเป็นเรื่องเล็กแต่เราจะทำยังไงให้เงินเล็กๆ ที่เรามีกลายเป็นเงินใหญ่ๆ ในอนาคต แค่ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน 
จะพอไหมนะหรือแค่ฝากธนาคารจะพอหรือไม่ แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีแผนการเงินที่ดี เล่มนี้มีครบทั้งแผนในการลงทุนในกองทุน หุ้น การซื้อประกันการจัดการภาษีในเล่มเดียว เพื่อให้ผู้อ่านบริหารเงินให้งอกเงยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
สารบัญ 

บทที่ 1 เงินออมมันหายไปไหน? 
บทที่ 2 การจัดทัพเงินออม 
บทที่ 3 เอาเงินมาสร้างรายได้อย่างไร 
บทที่ 4 การวางแผนภาษีด้วยการออม 
บทที่ 5 การสร้างวินัยการลงทุนด้วย Dollar Cost Average (DCA) 
บทที่ 6 เราจะวางแผนทางการลงทุนอย่างไร (ภาค 1) 
บทที่ 7 เราจะวางแผนการลงทุนอย่างไร (ภาค 2) 
บทที่ 8 เทคนิควางแผนภาษีจากการลงทุน 
บทที่ 9 การสร้างความสุขจากการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือน (ภาค 1) 
บทที่ 10 การสร้างความสุขจากการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือน (ภาค 2)