02-555-0700

การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 2

รหัสสินค้า : 92126
ISBN: 9786164063495
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า: 551 หน้า
ราคา : ฿580.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿580.00
สมาชิกวารสาร: ฿550.00
   

2024 TFRS INTERPRETATIONS AND COST ACCOUNTING FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 2

คู่มือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด
และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม