02-555-0700

ชุด DUO บัญชี ฺB

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6704
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,050.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿800.00
สมาชิกวารสาร: ฿800.00
   

ชุด DUO บัญชี B ประกอบด้วยหนังสือ

 

1.เจาะลึกการแก้ไขเอกสารรับ-จ่ายเงินอย่างเหนือชั้น (พิมพ์ครั้งที่ 16)

 
รวบรวมตัวอย่างและแนวปฏิบัติให้ระบบเอกสารรายรับ รายจ่าย และเอกสารทางภาษีอากร เช่น
-ใบกำกับภาษี
-ใบเพิ่มหนี้
-ใบลดหนี้
-ใบสำคัญจ่าย
 
ซึ่งเป็นรายการที่ถูกต้องตรงตามประมวลรัษฎากรและสรรพากรยอมรับให้ถือเป็นรายจ่าย
ในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม *Update ตามกฎหมายใหม่
 

2.Excel for Accounting - Excel สำหรับงานบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 2)

-พื้นฐานการจัดการข้อมูลใน Excel

-การใช้ฟังก์ชั่นที่จำเป็นกับงานบัญชี

-การใช้เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี

-การจัดทำรายงานจากฐานข้อมูลจำนวนมาก

-การนำข้อมูลบัญชีและการเงินไปสร้างแผนภูมิ

-การนำแผนภูมิไปจัดทำกระดานนำเสนอข้อมูล (Dashboard)

คู่มือเล่มนี้ ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูล สามารถนำไปวางแผน ควบคุม และตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้

โดยผู้เขียนได้นำความรู้ในเนื้อหาต่างๆ นำเสนอในรูปแบบของกรณีศึกษา พร้อมแบบฝึกปฏิบัติมากกว่า 90 ข้อ

ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกปฏิบัติและทำความเข้าใจการประยุกต์ Excel กับงานบัญชีได้มากยิ่งขึ้น