02-555-0700

ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำตนเอง

รหัสสินค้า : 90204
ISBN: 9789749484126
ผู้แต่ง: ปริญญา ตันสกุล
จำนวนหน้า: 300 หน้า
ราคา : ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿190.00
สมาชิกวารสาร: ฿180.00
   

ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง พร้อมด้วยคำแนะนำวิธีการสร้างสมรรถนะการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำตลอดการ ด้วยหลักธรรม 7 ต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาสร้างพลังอำนาจในตนเอง สร้างความเชื่อมั่น  และศรัทธาตนเอง   และเป็นผู้นำในการดำเนินชีวิตของตัวท่านเอง  ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเป็นธรรมชาติ   จนเกิดการยอมรับและศรัทธาด้วยความสมัครใจของคนรอบข้างได้อย่างสมเหตุสมผล