02-555-0700

การเมือง:แนวความคิดและการพัฒนา

รหัสสินค้า : 90402
ISBN: 9748164144
ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
จำนวนหน้า: 467 หน้า
ราคา : ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿400.00
สมาชิกวารสาร: ฿380.00
   

หนังสือ การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา

เป็นผลงานตำราและวิจัยโดย ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ซึ่งประกอบด้วย

1.นโยบายสาธารณะ แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ

2.การบริหารโครงการ

3.การเมืองอเมริกา

4.การเมืองอังกฤษ

5.วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคมไทย

6.ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

7.ปัจจัยที่มีผลต่อการยกฐานะเทศบาลนครยะลา

8.ประเมินผลการปรับโครงสร้างกรมตำรวจ

9.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว แบบ ยั่งยื่น

10.การพัฒนาชนบท ความสำเร็จและความล้มเหลว