02-555-0700

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์


แสดงรูปแบบ :
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้ภายใน 120 วัน

ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริ..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿152.00
สมาชิกวารสาร   ฿144.00
ตัวอย่างการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ

หนังสือ ตัวอย่างคดีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ ได้รวบรวมตัวอย่างการตีความในแ..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿155.00
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานประกาศ...

หนังสือตัวอย่างข้อ บังคับ เกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ สัญญาจ้าง หนังสือเตือน ห..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿155.00
ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปี

ตัวอย่าง ใบประเมินผลงานประจำปี บนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน   หนังสือเล่มนี..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿145.00
ตัวเลข (ไม่ลับ) ในการบริหารคน

หนังสือเล่มนี้จะเขียนอธิบายสูตรและตัวเลขในการคิดคำนวณต่างๆ ที่มักต้องใช้ หร..

ราคา   ฿130.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿125.00
สมาชิกวารสาร   ฿115.00
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR

ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR เล่มนี้ ได้รวบรวมคำถาม คำตอบ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่นำมานี้..

ราคา   ฿140.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿135.00
สมาชิกวารสาร   ฿125.00
ระบบค่าตอบแทนสมัยใหม่ จากวิชาการสู่วิชาชีพ

การบริหารค่าตอบแทน หรือ การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหล..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿240.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
หัวหน้างานต้องมีดี

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ ท่าน รศ.สุขุม นวลสกุล ปกติท่านได้รับเชิญจากทางสถ..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿143.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
เทคนิคการจัดทำแผนการสื่อสารงานHR

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวคิด แผนงาน และเทคนิควิธีการต่างๆ ในการจัดทำแผนการส..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง

เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง เป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนทั..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿135.00
สมาชิกวารสาร   ฿120.00
แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล ไทย&อังกฤษ

“แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)” เพื่อสนองตอ..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿170.00
สมาชิกวารสาร   ฿162.00
แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ

SALE 30% For Member หนังสือ“แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ” ใ..

ราคา   ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿600.00
สมาชิกวารสาร   ฿490.00
65 ปัญหาค่าตอบแทน

รวบรวมเรื่องราวปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ได้รับมาจากการเป็นวิทยา..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿238.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)

ผู้นำที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่พร้อม เป็นผู้มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีความคิด..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿140.00
สมาชิกวารสาร   ฿130.00