02-555-0700

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

รหัสสินค้า : 96017
ISBN: 9786119001947
ผู้แต่ง: ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
จำนวนหน้า: 400 หน้า
ราคา : ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿255.00
สมาชิกวารสาร: ฿240.00
   

เนื้อหาในเล่ม :

- ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์การต้องทำอย่างไร

- เทคนิคการจัดทำและนำ Job Competency ไปใช้งาน (ฉบับคนทำงาน) / ณรงค์วิท

- การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย