02-555-0700

การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4

รหัสสินค้า : 96019
ISBN: 9789743123498
ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน
จำนวนหน้า: 466 หน้า
ราคา : ฿380.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿360.00
สมาชิกวารสาร: ฿340.00
   

หนังสือเล่มนี้ มุ่งที่จะช่วยเจ้าหน้าที่บุคคลให้สามารถสร้างแบบทดสอบได้โดยไม่ยาก
 
และเหมาะกับวัฒนธรรม ความต้องการขององค์กรตน
 
และได้ปรับบทที่ 7 ให้คลุมพิมพ์เขียวให้มากขึ้นเพื่อเป็นหลักและยังปรับบทอื่นๆ
 
เสริมเพื่อให้ได้แบบทดสอบที่ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้