02-555-0700

โปรแกรมปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน

รหัสสินค้า : 96070
ISBN: 9786164770164
ผู้แต่ง: ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
จำนวนหน้า: 176 หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿180.00
สมาชิกวารสาร: ฿170.00