02-555-0700

วันหยุดภาคพิสดาร ตามหลักการบริหารฅนและกฎหมายแรงงาน

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36708
ISBN: 9786163023940
ผู้แต่ง: กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
จำนวนหน้า: 196 หน้า
ราคา : ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿250.00
สมาชิกวารสาร: ฿225.00
   

         ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในมาตรา 5 บัญญัติเอาไว้ว่า “วันหยุด” หมายความว่า วันที่กำหนดให้ลูกจ้าง หยุดประจำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจำปี “วันหยุด ภาคพิสดาร”  จึงเป็นวันหยุดสำหรับฅนทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนที่มีสถานะเป็นลูกจ้างเท่านั้น การศึกษาหลักการ  แนวคิด ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ รวมถึงการนำคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้อธิบายให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อนำไปใช้อ้างอิงนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ

เหมาะสำหรับฅนที่ทำงานด้าน HR หรือบริหารทรัพยากรบุคคล นิสิตนักศึกษา อาจารย์สอนกฎหมาย  วิทยากร ทนายความ นักกฎหมาย ผู้ที่สนใจทั่วไป

บทที่ 1 ตั้งหลัก ความหมายที่แท้จริง การตีความและเจตนารมณ์กฎหมายแรงงาน

บทที่ 2  วันหยุดประจำสัปดาห์  (Weekly Holiday)

บทที่ 3 วันหยุดตามประเพณี  (Traditional Holiday)     

บทที่ 4 วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Holiday/Vacation)