02-555-0700

ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ (พิมพ์ครั้งที่ 7)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36402
ISBN: 9786163022103
ผู้แต่ง: ไพศาล พืชมงคล
จำนวนหน้า: 204 หน้า
ราคา : ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿250.00
สมาชิกวารสาร: ฿225.00
   

การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข้อเถียงตามภาระพิสูจน์ที่กฏหมายบัญญัติไว้ และตามหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำพยานเข้าสู่ศาล การทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ น่าเชื่อถือและรับฟังได้  ไม่ติดขัดหรือต้องห้ามด้วยการนำสืบพยานหรือด้วยการรับฟังพยานหลักฐานตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งในกระบวนการนี้มีทั้งการนำสืบพยานบุคคล  พยานเอกสาร  พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ  การส่งประเด็น  และการเผชิญสืบ  ซึ่งรวมความไปถึงการพิสูจน์ต่อพยานด้วย เป็นกระบวนการที่จะชี้ขาดถึงข้ออ้างและข้อเถียงของคู่ความว่าควรแก่การรับฟังหรือไม่ อย่างไร เป็นกระบวนการที่แสดงบทบาทและฐานะต่อการแพ้ชนะในปัญหาข้อเท็จจริงของคดี ซึ่งหนังสือว่าด้วยการสืบพยานเล่มนี้แหละที่เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การทำงานในกระบวนการดังกล่าวนี้