02-555-0700

กฎหมายแรงงาน 2567

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36702
ISBN: 9786163023674
ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
จำนวนหน้า: 368 หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿350.00
สมาชิกวารสาร: ฿315.00
   

หนังสือกฎหมายแรงงาน 2567
 
    ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผููู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2567 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำและรวบรวมในส่วนของตัวบทกฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งานให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
 
รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ล่าสุด
กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน

 

เริ่มจัดส่งเดือน มีนาคม 2567 ตามลำดับการจอง

 

 

 

TAG : กฎหมาย