02-555-0700

ว่าด้วยทรัพยากรบุคคลฉบับภูมิปัญญาตะวันออก

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 46201
ISBN: 9786163021861
ผู้แต่ง: ไพศาล พืชมงคล
จำนวนหน้า: 152 หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿144.00
สมาชิกวารสาร: ฿144.00
   

 

ว่าด้วย...ทรัพยากรบุคคล ฉบับ...ภูมิปัญญาตะวันออก

 

ในการแสวงหาและการช่วงใช้คนนั้น ประดุจดั่งการวาดภาพ จะสามารถวาดให้เป็นภาพมังกรก็ได้ หรือเป็นได้แค่ภาพงูเขียว หรือไส้เดือนก็ได้

ขึ้นอยู่กับความปรีชาสามารถของผู้วาดฉันใด การแสวงหาคนมาช่วงใช้ก็ฉันนั้น

 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของผู้เขียนว่าด้วยเรื่องของการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็คือการเลือกคนและการใช้คน

ต้องอาศัยหลักจิตวิทยาในการบริหารด้วย อีกทั้งกลยุทธ์ตามภูมิปัญญาและ ตำราศาสตร์วิชาต่างๆ ของตะวันออก

อาทิ คัมภีร์นรลักษณ์ ของจีน คัมภีร์พิชัยสงคราม คัมภีร์เต๋าเต็งเก็ง คัมภีร์ของอินเดีย ที่มีมานานกว่าพันปี

  • การเลือกคน การดูคน การใช้และมอบหมายงาน
  • คิดทำการใหญ่ต้องใช้ช่วงยอดคน
  • คนคล้ายดั่งปลาอ้วน ปลาผอม
  • กลยุทธ์การเลี้ยงเสือกับนกอินทรี
  • หลักการ 5 ร่วมในการฝึกช้างเผือก