02-555-0700

ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 46401
ISBN: 9786163022066
ผู้แต่ง: สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
จำนวนหน้า: 177 หน้า
ราคา : ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿250.00
สมาชิกวารสาร: ฿225.00
   

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันและกัน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

 หากคุณทำไม่เป็น ไม่รัดกุม ย่อมเสี่ยงกับการแพ้คดีความได้

ขอแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้

  • ตัวอย่างข้อบังคับฉบับเข้าใจง่าย

  • รัดกุม ยืดหยุ่น ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

  • เขียนรองรับกฎหมายใหม่ปี 2560 – 2562

  • มีตัวอย่างภาคปฏิบัติพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง