02-555-0700

108 สัญญาธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 8)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36703
ISBN: 9786163023537
ผู้แต่ง: อดุล ขาวละออ
จำนวนหน้า: 372 หน้า
ราคา : ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿500.00
สมาชิกวารสาร: ฿450.00
   

‘สัญญาธุรกิจ‘ ที่รัดกุมจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป และลดความเสี่ยงในการเกิดข้อพิพาทหรือคดีความที่นำมาซึ่งความยุ่งยาก

หนังสือ 108 สัญญาทางธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 6 ในหนังสือเล่มนี้ เป็นตัวอย่างของสัญญาที่ได้นำมาให้พิจารณาศึกษาสำหรับเป็นแนวทางในการทำสัญญาที่มีเนื้อหาใจความครบถ้วนและเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ หรือสมควรที่มีอยู่หรือกล่าวถึงในสัญญา ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ เหมาะกับกรณีที่ไม่มีความซับซ้อน หากว่าเป็นกรณีที่มีความสำคัญควรที่จะได้ปรึกษาหารือกับผู้รู้หรือ ผู้ชำนาญก่อนการทำสัญญา

ตัวอย่างสัญญาในเล่ม :
-สัญญาในการดำเนินงานทางธุรกิจ
-สัญญาทางการเงิน
-สัญญาจ้าง
-สัญญาเช่า
-สัญญาในการจัดหาที่ดิน อาคาร สถานที่
-สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่ง
-สัญญาในส่วนของพนักงาน
-สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับ (เงินเดือนพนักงาน)
-สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับระหว่างคู่สัญญา
-สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับ (Due Diligence)
-สัญญาประเภท Outsource หรือสัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก
 ฯลฯ