02-555-0700

คู่มือ ภาษีป้าย

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26304
ISBN: 9786163021922
ผู้แต่ง: อ.อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
จำนวนหน้า: 388 หน้า
ราคา : ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿380.00
สมาชิกวารสาร: ฿340.00
   

คู่มือศึกษาเรื่องการจัดเก็บ “ภาษีป้าย”

เพื่อความเข้าใจในการตีความเกี่ยวกับเรื่องจัดเก็บภาษีป้ายอย่างถูกต้อง

โดยรวบรวมกฎระเบียบและข้อหารือ อัตราการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท

อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการร้านค้า พนักงานเจ้าหน้าที่

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายและประชาชนที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาตามร่างกฎกระทรวง ที่ให้ปรับอัตราภาษีป้ายขึ้น

ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66

ช่องทางการสั่งซื้อ

1.เว็บไซด์ www.dharmnitibook.com
2.email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.Line ID : @dharmnitibook
4.ร้านหนังสือธรรมนิติ ประชาชื่น โทร.02-555-0700 ต่อ 713
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
**กรณีสั่งซื้อ 30 เล่มขึ้นไป 1 ใบเสร็จ /1 ที่อยู่ *บริการส่งพัสดุฟรี*
 
โทร.02-555-0700 ต่อ 926