02-555-0700

การบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI (พิมพ์ครั้งที่ 10)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26501
ISBN: 9786163022264
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 860 หน้า
ราคา : ฿850.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿850.00
สมาชิกวารสาร: ฿765.00
   

การบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI (พิมพ์ครั้งที่ 10)

รวมเทคนิคการวางแผนภาษีอากร มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติทางด้านบัญชี

และภาษีอากรของกิจการที่ได้รับ BOI เพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

  • ระบบบัญชีและงบการเงิน
  • หลักเกณฑ์การปฏิบัติทางภาษีอากร
  • ประเด็นปัญหาการจัดทำบัญชีและยกเว้นภาษีอากร