02-555-0700

การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26601
ISBN: 9786163022677
ผู้แต่ง: ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 368 หน้า
ราคา : ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿400.00
สมาชิกวารสาร: ฿360.00
   

การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

หนังสือเล่มนี้นำเสนอภาระภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้อ่านจะได้ทราบประเด็นความแตกต่างทางภาษีกรณีประกอบการในนามของบุคคลธรรมดาและในนามของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคล, ภาระภาษีเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเช่า, กลยุทธ์การประหยัดภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจเช่าสร้าง, การใช้ประโยชน์จากทรัพย์อิงสิทธิ และการวางแผนภาษีในธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น กิจการโรงแรม, กิจการที่มีการให้บริการทำนองเดียวกับโรงแรม, กิจการศูนย์การค้าและห้าสรรพสินค้า  รวมถึงกิจการคลังสินค้าและโกดังสินค้า ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเลือกรูปแบบและองค์กรธุรกิจในการประกอบการที่ถูกต้องเหมาะสม และช่วยให้ทราบถึงภาระภาษีและแนวทางการประหยัดภาษีโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย.ภาระภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์