02-555-0700

การวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 4

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26603
ISBN: 9786163023223
ผู้แต่ง: ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿350.00
สมาชิกวารสาร: ฿315.00
   

   การวางแผนภาษุรกิจ การขายอสังหาริมทรัพย์

   ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่สร้างผลประกอบการดี สร้างกำไรมหาศาลให้แก่ผู้ประกอบการ แต่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุน ทั้งความรู้ในการเลือกทำเลในการประกอบการ การเลือกองค์กรธุรกิจที่ถูกต้องและเหมาะสม การวางแผนการเงิน การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

   นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจในการ “วางแผนภาษีอากร (Tax Planning)” เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ทราบว่า...

   -ทำอย่างไร? จึงจะเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย (Tax Management)

   -ทำอย่างไร? จึงจะช่วยให้ประหยัดภาษีได้โดยถูกต้องตามกฏหมาย (Tax Economy)

หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!