02-555-0700

บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด

แสดงรูปแบบ :
กระเป๋าเป้ Happy bag

..

ราคา   ฿210.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การจัดทำงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม

  งบกระแสเงินสดถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสุดในงบการเงิน นอกจากนี้ ยังถือเป็นส่ว..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI (พิมพ์ครั้งที่ 10)

การบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI (พิมพ์ครั้งที่..

ราคา   ฿850.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 4

   การวางแผนภาษุรกิจ การขายอสังหาริมทรัพย์    ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริม..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การเมืองอเมริกา

หนังสือการเมืองอเมริการเป็นผลงานตำราและวิจัยโดย ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธั..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ความลับของค่าจ้าง สวัสดิการ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา พิมพ์ครั้งที่ 2

หนังสือเล่มนี้มีเจตนาที่จะให้นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใจมุมมองของศาลว่าอะไรเป็..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 14)

    เข้าใจกฎหมายแรงงานได้ง่ายๆ รวมครบทุกมาตราพร้อมคำอธิบายอย่างชัดเจน   ..

ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คู่มือ ภาษีป้าย

คู่มือศึกษาเรื่องการจัดเก็บ “ภาษีป้าย” เพื่อความเข้าใจในการตีความเกี่ยวกั..

ราคา   ฿380.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คู่มือสอบ  TUTOR  TAX AUDITOR

เสริมความมั่นใจ เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว เตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามทดสอบ ..

ราคา   ฿790.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด DUO บัญชี ฺA

ชุด DUO บัญชี B ประกอบด้วยหนังสือ   1.SME บัญชีเดียว มาตรการบัญชีชุดเดี..

ราคา   ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด DUO บัญชี ฺB

ชุด DUO บัญชี B ประกอบด้วยหนังสือ   1.เจาะลึกการแก้ไขเอกสารรับ-จ่ายเงินอย..

ราคา   ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด รวมบัญชี

ชุด รวมบัญชี ประกอบด้วยหนังสือ 1.TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่..

ราคา   ฿1,100.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลู..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 2)

หนังสือ บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  PDPA LAW COMPENDIUM PRI..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2024

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2024 ขนาด 8x6 นิ้ว จำนวน 16 หน้า พิมพ์ 4/4 สี ไม่เคลือบ ..

ราคา   ฿75.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร