02-555-0700
Pre-ประมวล-final1500x545 tax-diary1500x545-2 ebook-ภาษี PR-TTA-1500x545-FINAL AW TCN - July 2023 The Reflection
  • Best Seller

SPECIAL PRICE

บัญชี-การเงิน

ประมวลรัษฎากร ปี 2567 เปิดจอง
ราคา   ฿590.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿530.00
สมาชิกวารสาร   ฿530.00
TFRS for NPAEs ถอดรหัสการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
ราคา   ฿290.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿290.00
สมาชิกวารสาร   ฿260.00
การบัญชีบริหาร
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿238.00
การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก (พิมพ์ครั้งที่ 9)
ราคา   ฿890.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿890.00
สมาชิกวารสาร   ฿845.00

ภาษี และการวางแผนภาษี

ประมวลรัษฎากร ปี 2567 เปิดจอง
ราคา   ฿590.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿530.00
สมาชิกวารสาร   ฿530.00
สารพันปัญหาภาษีสรรพากร
ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿450.00
การวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย Sale Promotion (พิมพ์ครั้งที่ 9)
ราคา   ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿585.00

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

ประมวลรัษฎากร ปี 2567 เปิดจอง
ราคา   ฿590.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿530.00
สมาชิกวารสาร   ฿530.00
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 14)
ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿750.00
สมาชิกวารสาร   ฿675.00
ความลับของค่าจ้าง สวัสดิการ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา พิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿200.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2566
ราคา   ฿590.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿590.00
สมาชิกวารสาร   ฿530.00

การบริหาร

ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการ
ราคา   ฿325.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿325.00
สมาชิกวารสาร   ฿310.00
สามก๊กในบริบทการเมืองไทย
ราคา   ฿189.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿189.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
โปรแกรมปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿170.00

ตารางจำหน่ายหนังสือนอกสถานที่

ตัวแทนจำหน่ายหนังสือธรรมนิติ