02-555-0700
pro may-june 2021 ประชาสัมพันธ์ ปม.64 TAX Magazine - jun 2021. HR Society - jun 2021. HR Society Magazine 2020 The Reflection E-book DharmnitiBook with meb PR-กม.แรงงาน64
  • Best Seller

SPECIAL PRICE

Promotions

ราคาพิเศษ ฿350.00

สินค้าราคาพิเศษจะสิ้นสุดใน

บัญชี-การเงิน

SME บัญชีเดียว (พิมพ์ครั้งที่ 2) สั่งจอง
ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿350.00
 Excel for Accounting
ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
เจาะลึกการแก้ไข เอกสารรับ-จ่ายเงิน อย่างเหนือชั้นให้สรรพากรยอมรับ
ราคา   ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿665.00
สมาชิกวารสาร   ฿595.00
ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี
ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿523.00
สมาชิกวารสาร   ฿468.00

ภาษี และการวางแผนภาษี

วิเคราะห์เจาะลึก การจัดทำรายงาน ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30,ภ.ง.ด.53 และ ภ.ธ.40   (เปิดจอง)
ราคา   ฿590.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿590.00
สมาชิกวารสาร   ฿590.00
161 การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน
ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿450.00
สมาชิกวารสาร   ฿428.00
คู่มือสอบ  TUTOR  TAX AUDITOR
ราคา   ฿790.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿790.00
สมาชิกวารสาร   ฿710.00
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 3
ราคา   ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿300.00
สมาชิกวารสาร   ฿270.00

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10) สั่งจอง
ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿270.00
สมาชิกวารสาร   ฿270.00
กฎหมายแรงงาน 2564 (สั่งจอง)
ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿350.00
ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ (ครั้งที่ 7)
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ราคา   ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿285.00
สมาชิกวารสาร   ฿255.00

การบริหาร

ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการ
ราคา   ฿325.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿325.00
สมาชิกวารสาร   ฿310.00
สามก๊กในบริบทการเมืองไทย
ราคา   ฿189.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿189.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
โปรแกรมปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿171.00

ตารางจำหน่ายหนังสือนอกสถานที่

ตัวแทนจำหน่ายหนังสือธรรมนิติ