02-555-0700
SpecialOffer-E1 PDPA-MiniguideBook-WEB Promote-Tax-JUN65 Promote-HR-JUN65 Promote-CPD-JUN65 BN BOOK The Reflection E-book DharmnitiBook with meb
  • Best Seller

SPECIAL PRICE

Promotions

ราคาพิเศษ ฿600.00

สินค้าราคาพิเศษจะสิ้นสุดใน

บัญชี-การเงิน

ชุดหนังสือ ด้านบัญชี
ราคา   ฿2,090.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,799.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,799.00
ชุดการเตรียมตัวสู่การเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับผู้เตรียมสอบบัญชี
ราคา   ฿5,390.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿3,999.00
สมาชิกวารสาร   ฿3,999.00
ชุดการบริหารงานด้านบัญชี สำหรับนักบัญชีมือใหม่
ราคา   ฿3,300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿2,699.00
สมาชิกวารสาร   ฿2,699.00
ชุดการบริหารงานด้านบัญชี สำหรับนักบัญชี
ราคา   ฿5,640.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿3,999.00
สมาชิกวารสาร   ฿3,999.00

ภาษี และการวางแผนภาษี

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿450.00
สมาชิกวารสาร   ฿405.00
ชุดหนังสือ ด้านภาษี
ราคา   ฿2,800.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿2,399.00
สมาชิกวารสาร   ฿2,399.00
สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ราคา   ฿900.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿900.00
สมาชิกวารสาร   ฿810.00

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน 2565 ***เปิดจอง***
ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿350.00
ตัวอย่างคดีเลิกจ้าง
ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿143.00
ชุดหนังสือ ด้านกฎหมาย
ราคา   ฿1,420.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,209.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,209.00

การบริหาร

การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ
ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿152.00
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการ
ราคา   ฿325.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿325.00
สมาชิกวารสาร   ฿310.00

ตารางจำหน่ายหนังสือนอกสถานที่

ตัวแทนจำหน่ายหนังสือธรรมนิติ