02-555-0700
สัมมนาพิเศษ tax-1500x545 PR-TTA-1500x545-FINAL Merchandise-Tax-Diary-1500x545 AW TCN - July 2023 banner web book 1500x545px PDPA-MiniguideBook-WEB ปฎิทินภาษี 2023 The Reflection E-book DharmnitiBook with meb
  • Best Seller

SPECIAL PRICE

บัญชี-การเงิน

การบัญชีบริหาร
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿238.00
การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก (พิมพ์ครั้งที่ 9)
ราคา   ฿890.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿890.00
สมาชิกวารสาร   ฿845.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2566
ราคา   ฿590.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿590.00
สมาชิกวารสาร   ฿530.00
ชุดหนังสือ ด้านบัญชี
ราคา   ฿2,090.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,799.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,799.00

ภาษี และการวางแผนภาษี

การวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 4
ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2566
ราคา   ฿280.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿280.00
สมาชิกวารสาร   ฿265.00
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿360.00
181 สวัสดิการพนักงาน
ราคา   ฿699.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿699.00
สมาชิกวารสาร   ฿665.00

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 14)
ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿750.00
สมาชิกวารสาร   ฿675.00
ประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ
ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿400.00
ความลับของค่าจ้าง สวัสดิการ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา พิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿200.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2566
ราคา   ฿590.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿590.00
สมาชิกวารสาร   ฿530.00

การบริหาร

108 สัญญาธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 7)
ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿450.00
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการ
ราคา   ฿325.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿325.00
สมาชิกวารสาร   ฿310.00
สามก๊กในบริบทการเมืองไทย
ราคา   ฿189.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿189.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00

ตารางจำหน่ายหนังสือนอกสถานที่

ตัวแทนจำหน่ายหนังสือธรรมนิติ