02-555-0700

 

  • เลือกรายการสั่งซื้อ

  • ระบุจำนวนหนังสือที่ต้องการ แล้วกด หยิบสินค้าใส่รถเข็น  • ด้านบนมุมขวาจะมีรายการ การสั่งซื้อสินค้า ใส่ในตะกร้าสินค้า  • เลือก สินค้าในรถเข็น เพื่อดูสินค้าที่อยู่ในรถเข็น => เลือก เลือกซื้อสินค้าอีก เพื่อเลือกสินค้าต่อ / เลือก ชำระเงิน เพื่อชำระเงินสินค้า  • กดชำระเงินเพื่อชำระเงินค่าสินค้าที่อยู่ในรถเข็นถ้าลูกค้าที่เคยสั่งซื้อแล้วให้ใส่ Username / password แล้วทำการสั่งซื้อตามปกติ
ถ้าเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยสั่งซื้อหนังสือทางร้าน ให้เลือก “ลูกค้าใหม่” กด ขั้นตอนต่อไป
 • หน้าจอแสดงแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ
 • กรอกข้อมูลครบทุกช่อง กด ยอมรับข้อตกลง และ กด ขึ้นตอนต่อไป • เลือกที่อยู่การจัดส่งสินค้า ถ้าต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ให้เลือก ฉันต้องการเลือกที่อยู่ใหม่ และ กด ขั้นตอนต่อไป

   


 • เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า
 • เลือกวิธีการชำระเงิน เลือก ยอมรับข้อตกลง และ กด ขึ้นตอนต่อไป
 • ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 • การสั่งซื้อสำเร็จ