02-555-0700

 

  • เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ

  • เลือก ลูกค้าใหม่ => กด ขั้นตอนต่อไป
  • กรอกข้อมูลส่วนตัว => เลือก ยอมรับข้อตกลง => กด ขั้นตอนต่อไป
  • สมัครสมาชิกเรียบร้อย